ATGIMIMAS… (…1982-11-10)

L. Brežnevas pelnė net Lenino literatūros premiją už trilogiją

„Mažoji žemė“, „Atgimimas“ ir „Plėšiniai“ .…kol 1987 metais buvo nurašyta į makulatūrą.

(Iš interneto)

Trumpa įžanga

Tuometinio vienintelio miesto laikraščio „Tarybinė Klaipėda“ redakcija organizavo jaunųjų literatūros talentų paieškos konkursą „Sidabrinė plunksna“. Dalyvavau ir aš. Perskaičiau ironišką eilėraštį apie tuo metu liaupsinamą garsiąją trilogiją. Pelniau prizą – sidabrinę plunksną,(beje, pagamintą iš plieno…). Tačiau manimi susidomėjo KGB… (Pasirodo, konkurse sėdėta „stukačiaus“…) Nujaučiu, kas tada mane įskundė… „Tas“ „patriotas“ dabartinėje Lietuvoje kelis kartus balotiravosi rinkimuose į valdžią… Tiesa, nesėkmingai… (Šiuo metu yra berods bedarbis…)

ATGIMIMAS…

…Mažoji žemė dar nematė šedevro tokio! Greitai

Kritikai tarė: „Plėšiniai – tai!

Nauja versmė litraratūroj`!

Kiek polėkio, minties! Kiek pločio, gylio, aukščio, tūrio…!“

Ir prasidėjo visaliaudinis, –

nuo pat Kamčiatkos ligi Baltijos,

dar neregėtas atgimimas, –

„Šedevro“ to, na, to…, na…, aptarimas…

…Štai, va, citatos tarsi gulbės grakščios plaukia…

Niek`s minioje nežiovauja, nemiega, negeria, nosies nekrapšto…

Visi tik „Bravo!“ klykia-spiegia-šaukia…

(Tiesa, vien`s kitas vien`s kitam kažką tai tyliai šnabžda…)

——————————————————————-

Galop, aistroms, euforijai… margoj` minioj` šiek tiek aprimus,

Po didingiausiais skliautais aidi išmintingas nutarimas:

„Visiems organizuotai iškilmingai atsistoti… –

Audringai, ovacingai ir ilgai (pa)ploti!

O autorių – apdovanoti!…“

*

Tų neeilinių, tų… eilių guliverio  

, mat, būta…

O aptarė jas, – (net neskaitę…), – liliputai…

Jonas Laivys

Gimiau Grigaičių kaime, (Plungės rajonas.) Gyvenu Klaipėdoje (Melnragėje). Inžinierius-laivų statytojas... Literatas-(rašytojas...) (Mano "tikras", žemaitiškas, vardas - JUONIS...) Plačiau skaityti šios IS PRISISTATYME!...
Įrašas paskelbtas temoje Eilėraščiai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.