Lietuvos kardinolai…

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „ričardas mikutavičius“Absurdas!… Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vincentas sladkevičius“

Sigitui Tamkevičiui būnant archivyskupu, iškiliausi Lietuvos kunigai buvo žeminami, „tremiami“ į užkampius, ujami… Sigitas Tamkevičius, (prisidengdamas rezistencine veikla…), garsėjo kaip didžiausias kurijos intrigantas, slopinęs bet kokią religinę iniciatyvą…

Per „jį“ kentėjo Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, Tėvas Stanislovas, karo kapelionas Alfonsas Svarinskas, kiti iškilūs kunigai…

Kunigas poetas dvasingasis Ričardas Mikutavičius buvo net nužudytas!…

Ir, štai, tam pačiam, atsiprašant, Dievo tarnui, Sigitui Tamkevičiui,  suteikiamas kardinolo laipsnis…

Kokia pasibaisėtina… bedievystė!…

Begėdis, begarbis, besąžinis… Dar apsimeta nustebusiu… Gi visi puikiai prisimena, kaip Sigitas Tamkevičius siuto, niršo, draskėsi, trypė iš pasiutimo…, kada po kardinolo Vincento Sladkevičiaus mirties naujuoju Lietuvos kardinolu buvo paskirtas Audrys Juozas Bačkis, o ne jis…

Pagaliau, ar galima lyginti tiesiog šventą žmogų kardinolą Vincentą Sladkevičių ir „šitą“?!…

…Tikrai nežinomi Dievo keliai… (Kaip skelbiama „šventuose“ raštuose…)

„Gražiai“ suklaidintas Popiežius Pranciškus…

Pasipiktinę padorūs, populiarūs Lietuvos dvasininkai, tokie, kaip Ričardas Doveika, Julius Sasnauskas, Antanas Saulaitis, Sigitas Benediktas Jurčys (Brolis Benediktas), Ferdinandas Žilys… Ir kiti…

[Nesidžiaugia ir kardinolas Audrys Juozas Bačkis… Vaizdo rezultatas pagal užklausą „audrys juozas bačkis“

(Nors jis „kardinolavo“ gana „šaltai“, nenuoširdžiai, nepamaldžiai…)]          

Pasišventusiems kunigams labai nejauku dėl tokio akibrokšto, kada „kardinoluojamas“ Sigitas Tamkevičius…

Sutrikę, apstulbę… visi Lietuvos katalikai, tikintieji…

Ir ar galima jaustis gerai, jei (apgaulingai, melagingai, klastingai…)

garbinamas, (kaip šūdas su šakėmis), iškeliamas (vos ne…) „judas“…

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „sigitas tamkevičius“

 P.S. Būna taip vadinamų „pilkųjų“ kardinolų… T. y.,  šešėliniai vadukai… 

Gi Sigitas Tamkevičius laikytinas, (anot Viktoro Pranckiečio), ne pilkuoju, o „piktuoju“ kardinolu… Gal ir „juoduoju“… O gal netgi… „kruvinuoju“… 

Jonas Laivys

Gimiau Grigaičių kaime, (Plungės rajonas.) Gyvenu Klaipėdoje (Melnragėje). Inžinierius-laivų statytojas... Literatas-(rašytojas...) (Mano "tikras", žemaitiškas, vardas - JUONIS...) Plačiau skaityti šios IS PRISISTATYME!...
Įrašas paskelbtas temoje Aktualijos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.