ONAI…

ONAI…

Neįsižeisk, bet Tu Jono varde –

Tarsi inkliuzas gintaro luite…

 

Beje, reikėtų pasakyti,

Kad Tavo vardą galima skaityti

Ir…

Brunono, Cinamono, Čempiono, Domijono, Florijono, Hidrofono, Kupidono, Leon`ono,  Medal`iono, Napoleono, Poseidono, Rubikono, Saksofono, Šampinjono, Telefono, Valer`iono, Zenon`ono, Žipon`ono… 

Net ir Gitan`ono… varduose…

 

Kadaise, keturioliktame amžiuje, Vytauto Didingojo žmona

Buvo taip pat vadinama Tavo vardu Ona…

Šešioliktojo amžiaus karalienė Bona Sforza d’Aragona

Buvo netgi dukart Ona!…

Kažin, ar būtų tapęs vyrų grožio etalonu Apolonas,

Jeigu ne Tavo vardas Ona…

Ne tiktai krentantis ant žemės obuolys išgarsino žavųjį genijų Niutoną,

O ir Tavo vardas Ona…

Netgi biblijiniai senojo Egipto faraonai

Piramidėse iškaldinėjo Tavo vardą Ona…

 

Tavo gražiajam vardui Ona iškilmingai lemta

Puošti ir Amerikos kai kuriuos prezidentus…

Antai: Vašingtonas, Džefersonas, Madisonas, Harisonas, Džeksonas…

Ir Vilsonas, Ir Niksonas, Ir Klintonas…

 

Plačiajame pasaulyje – per dvidešimtyje šalių monarchai,

Onos vardo įkvėpti, lig šiolei „daro tvarką“…  

 

Tai – dar toli gražu ne viskas!…

Pa(si)žiūrėkim`: Tavo vardas, kaip koks perlas, šviečia, blizga, tviska…

 

Tavo vardui Ona nusilenkia svarbūs pasauliniai miestai:

Ne vien tik Tau lemtingas Birštonas,

Bet, štai, ir Londonas, ir Hiustonas, ir Karlskrona, ir Bona, ir Sorbona, Lisabona…  Ir Jangonas… Ir galiausiai Kreting`onas…

Nu, tikra Tavo, Onos, vardo fiesta!…

 

Toliau…

 

Be Tavo vardo neišgersim` limonado… Nei burbono, nei losjono, anei samagono…

Neišvirsim` ir buljono, makaronų… 

Valgom` persimoną, o galvojam` apie Oną…

Ir tauriausias maistas duona…

Ir nevienareikšmiškai nuo šiol pradėta vertinti aguona…

Visur – Tu… Tu… Tu: Ona-Ona-Ona…

 

Tas, kas turi milijoną,

Turi ir Tave, Onute, Oną…

 

Visus, kas bėga maratoną,

Į priekį veda Tavo vardas Ona…

 

Tavo vardu paženklintas kiekvienas klonas…

 

Aure, ir planeta Plutonas

Visatai skleidžia žinią apie Tavo vardą Ona!…

 

…Kas do monai: visur Ona!…

(Bažnyčioje – klebonas…) (Ant laivo – kapitonas…) (Jūros šventėj` – kariljonai…)

 (Armijoje – kapelionas…) (Vienuolyne – pranciškonai…) (Kazino – žetonai…)

(Karvių bandoje – bizonas…) (Skauda galvą – citramonas…) (Dovanų kuponai…) 

(Pasaulyje grėsmingai plinta musulmonai…)

(Savo nepriklausomos valstybės siekia katalonai…)

(Amerikos galybė – Pentagonas…)

[(Buvęs) moterų širdžių daužikas Alenas Delonas…]

[(Buvęs) futbolo virtuozas Diegas Maradona…]

(Su Tavo vardu gitaną šoka , anava, patrakėliai čigonai…)

(Madingieji dronai kelia į padanges Tavo vardą Ona…)

(Vilniuj` garbinamas žydas su Tavo vardu Gaonas…)

(Platus galingas Donas

Teka sau, net neįtardamas, kad plukdo Oną…)

(Žemaitiškoj` smetonoj` „valgom“` Tavo vardą Ona…)

(Graikų milijardierius, tas šlykštus iškrypėlis Onasis

Prie Tavo vardo Ona buvo prisikasęs…)

(Skandalingasis Maikas Taisonas, snukiadaužys… –

Ir „tas“ gi Tavo vardą beturys…)

 

Tiesa, sunkus, Onute, Tavo vardas: sveria visą toną…

(Tiesa, pigus, Onute, tavo vardas Ona: jį nupirkti galima už vieną… kroną…)

 

O Tavo kūne siaučiantys hormonai

Kaip keičia Tavo vardą Ona?…

 

…Apie Tavo vardą būtų galima dar tęsti-tęsti-tęsti:

Aibėj` žodžių Tavo vardas Ona esti…

 

Dar prieš mūsų erą įžymus Platonas

Jau žinojo Tavo vardą Ona…

 

Nūnai viso pasaulio stadionai

Gaudžia Tavo vardą: „Ona-Ona-Ona!…“

 

O, Žeme! O, Dangau! Gerieji žmonės!

Net Monos Lizos varde – Ona! 

 

Tavo vardo garbei Ona

Per planetą pristatyta daugel` panteonų…

 

Deja, yra, kas keikia Tavo vardą Ona, –

Ogi visi tie, kas – „zonoj“`…

Deja, visi, kas vaikšto po peroną,

Mindo Tavo vardą Ona…

Deja, koks vyras, pasivertęs į šėtoną, 

Gali baisų pragarą užkurt` Tau, Ona…

Deja, koks vyras, pasivertęs į pitoną,

Gali šaltakraujiškai pasmaugti Tave, Oną…

Deja, koks vyras, pasivertęs į drakoną,

Gali sudraskyti Tave, Oną… 

 

Beje, o gal Pati Tu, Ona,

Esi „nelaimes nešanti“, atleisk, šekspyriškoji Dezdemona?!…

 

…Galima Tau sugiedoti-sudainuoti bliuzą,

Galima Tau paskaityt` Baltušio sakmę apie Juzą,

Galima pakviest` iš Holivudo Tomą Kruzą,

Galima gal neblogai įvertint` Tavo kaip Močiutės triūsą,

Gaaali vienu metu atsidaryt` viso pasaulio upių ar kanalų šliuzai,

Galiii prakeikti amžiams savo „antrą pusę“,

Galiii Tu trokšti meilės tarsi kaitroje gaivesnio vėjo gūsio,

Galiii Tu būti „kažkurio“ kūrėjo mūza…

Bet… „ona“ žodžiuos` Tu, atleisk, vistiek – inkliuzas…

 

…O vis dėlto… Tačiau…

 

Iš kitos gi pusės, Ponai, 

Susimąstykim`: Dievo Motina Madona… –

Galima sakyti, Onos vardas – pats švenčiausias!…

*

Taip, kad Jūs visi, a-lia šmaikštuoliai, užsičiaupkit`!…

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PPP.SSS. Viskas būtų kaip ir ok, tik nelabasis virusas „corona“

Gali pražudyti Oną… 

Įrašas paskelbtas temoje Eilėraščiai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.