(PAGRINDINĖ) GEGUŽINĖ GIESMĖ…

(PAGRINDINĖ) GEGUŽINĖ GIESMĖ

Sveika, Marija, Motina Dievo.
Dangaus mums duota naujoji Ieva!
Atmint mus teikis savo širdyje,
Melsk už mus Dievą, sveika, Marija!

Sveika, Mergele nesuteptoji,-
Kančioj mus guodi, ligoj globoji;
O kvepiančioji dangaus lelija,
Duok sveiką orą, sveika, Marija!

Tu žemei Dievą gimdei, penėjai,
Dangaus Valdovą, mūs Atpirkėją;
Tegul mūs šaliai palaima lyja,
Gink mus nuo bado, sveika, Marija!

Tu mirtį savo Sūnaus regėjai,
Ašaras graudžias po kryžium liejai;
Per savo kančią lyg Kalvariją
Duok mums kantrybės, sveika, Marija!

Šventa Mergele, pilna malonės,
Vienybę platink, sutaikink žmones,
Naikink rūstybę visų širdyje,
Suteik ramybę, sveika, Marija!

Šventoji Motin, visų tyriausia,
Duok nekaltybės dorą brangiausią,
Naikink širdyje pikto vergiją,
Duok Dievo meilę, sveika, Marija!

O Karaliene visų šventųjų,
Išgirsk meldimą žmonių kaltųjų,
Neleisk mums žūti baisioj ugnyje,
Nuvesk į dangų, sveika, Marija!

Jonas Laivys

Gimiau Grigaičių kaime, (Plungės rajonas.) Gyvenu Klaipėdoje (Melnragėje). Inžinierius-laivų statytojas... Literatas-(rašytojas...) (Mano "tikras", žemaitiškas, vardas - JUONIS...) Plačiau skaityti šios IS PRISISTATYME!...
Įrašas paskelbtas temoje Kita. Išsisaugokite pastovią nuorodą.